Tarieven

In 2014 wordt de dieetbehandeling 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt overeen met 3-6 consulten. Houdt u rekening met het wettelijk vastgesteld eigen risico. Als u in een jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering hebt ontvangen, dan kunt u in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen, mits u deze verzekering hebt afgesloten. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Direct naar de diëtist

Sinds Augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de diëtist door de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet als u geen verwijzing heeft. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Gratis INFORMATIE- CONSULT? Bel 06-42370045 of stuur een mail naar info@uwsportdietist.nl