Werkwijze & Tarieven

Tijdens de intake bespreken we je huidige voedingspatroon. Ik houd rekening met je voedingswensen en probeer daar het advies op af te stemmen. Samen met jou kijk ik naar de mogelijkheden en stellen we realistische doelen. Tijdens het 2e consult bespreken we het nieuwe voedingspatroon en indien nodig kunnen er aanpassingen gemaakt worden. De vervolgconsulten zijn bedoeld voor het begeleiden en eventueel aanpassen van de  voedingsadviezen, het evalueren van de doelen en voor het stellen van vragen.

Schermafbeelding 2015-12-14 om 16.43.29 Spreekuren

Lukt het niet om overdag naar een spreekuur te komen? In overleg is het ook mogelijk om in de avond een afspraak te maken.

Schermafbeelding 2015-12-14 om 16.43.29 Gratis infoconsult

Je kunt een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend informatieconsult (max 20 min. per persoon). Tijdens dit consult bespreken we jouw doelen en wat ik als sportdiëtiste voor jou kan betekenen. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Schermafbeelding 2015-12-14 om 16.43.29 Tarieven

In 2014 wordt de dieetbehandeling 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de
basisverzekering. Dit komt overeen met 3-6 consulten. Houdt u rekening met het wettelijk vastgesteld eigen risico. Als u in een jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering hebt ontvangen, dan kunt u in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen, mits u deze verzekering hebt afgesloten. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Schermafbeelding 2015-12-14 om 16.43.29 Direct naar de diëtist

Sinds Augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de diëtist door de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet als u geen verwijzing heeft. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.